De alternatieve kundalini massage laat je levensenergie stromen door heel je lichaam. Op je chakra's (energiepunten) in je lichaam kan een blokkade waardoor de energiestroming beperkt wordt. Geblokkeerde chakra's hebben effect op jouw psychisch en lichamelijk evenwicht. Tijdens de 1,5 uur durende kundalini massage breng ik ook je chakra's in balans en geef ze energie. Hierdoor kan de opgewekte energie (kundalini) vrij stromen via de energiebanen (meridianen). De kundalini massage is onderdeel van de Taoïstische energtische massage. Dit is een intensere kundalini massage, dan een reguliere kundalini massage.

Afspraak of Cadeaubon

  0477 - 213 505

☯ Vitaliseren

☯ Herbronnen

☯ Ontspannen

 

TIJDELIJK KUNNEN ER GEEN AFSPRAKEN WORDEN INGEPLAND

(een aangekochte cadeaubon wordt automatisch verlengd met 6 maanden)

Leer teder Tantrisch vrijen met het boek Maithuna (Kamasutra voor Vrouwen)

Maithuna cover geheim ontsluierd